Toiminta

Aktiviteetti 1 – Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi, tutkimuksen tilanne Bologna-alueella. Osallistuvien yliopistojen tavoitedokumenttien ja kriteerien analyysi. Käsitteiden määrittely.

Aktiviteetti 2 – Kriteerit

Ehdotuksia PDK:n kriteereistä ja keskustelua PDK:sta koskien projektiin osallistuvia korkeakouluja. Perustuu Aktiviteetti 1:ssä saavutettuihin tuloksiin.

Aktiviteetti 3 – Menetelmät ja dokumentit

Menetelmien kehittäminen PDK:n laadunvarmistusta ja -kehitystä varten. Resurssien kehittäminen PDK:n dokumentointia varten.

Aktiviteetti 4 – Koulutukset

Yhteisten koulutusten suunnitteleminen ja toteuttaminen opetushenkilökunnalle PDK:n kehittämiseksi verkko-opetuksessa, koulutuksessa, osaamisen kehittämisessä sekä jatko- ja täydennyskoulutuksessa.

Aktiviteetti 5 – Arviointi ja analysointi

Arviointi, analyysi, loppuraportti osapuolten vakiintuneista arviointikriteereistä ja laadunvarmistuksesta PDK:ta varten, sisältäen strategisen kehittämissuunnitelman, sekä strategian rajat ylittävään alueelliseen koordinointiin Vaasan ja Uumajan välillä koskien PDK-kriteereitä korkeakouluopetuksessa.

@ Copyright - PDK 2013 - Enfold Theme by Kriesi