Projektikuvaus

Projektin tarkoitus on Vaasan ja Uumajan yliopistojen ja korkeakoulujen välisen rajat ylittävän yhteistyön avulla tutkia ja kartoittaa, millainen pedagoginen digitaalinen kompetenssi on nykyään tarpeellista korkealaatuisen opetuksen varmistamiseksi verkko-opetuksessa, korkeakoulutuksessa ja elinkeinoelämässä.

Projektin tavoitteena on

 • määritellä, mitä PDK tarkoittaa ja sisältää
 • testata ja konkretisoida olemassa olevia järjestelmiä PDK:n kehittämiseksi projektin osallistujayliopistoille ja -korkeakouluille
 • lisätä opetushenkilökunnan pedagogista digitaalista kompetenssia (PDK)
 • arvioida ja dokumentoida PDK:ta
 • kehittää yhteisiä kursseja ja seminaareja
 • vahvistaa Merenkurkun alueen PDK -yhteistyötä ja luoda malleja PDK:n digitaalista dokumentointia varten
📰

Projektityö sisältää

 • Toimintaympäristön analyysi kohdedokumenteista ja tutkimustilasta
 • Korkealaatuisen verkko-opetuksen strategioiden laatiminen seudulle
 • Yhteisiä pilottiprojekteja, jotka lisäävät opetushenkilökunnan PDK:ta
 • Mallien kehittäminen PDK:n dokumentointia, arviointia ja laadun varmistusta varten
 • Projektin tulosten jatkuva jakaminen verkkoresurssien kautta
 • Olemassa olevien pedagogisen digitaalisen kompetenssin kriteerien täydentäminen
👍

Alueellisen rajat ylittävän yhteistyöprojektin lisäarvoja ovat

 • Merenkurkun alueella yhteistyötä tekevät oppilaitokset edustavat suurta kriittistä massaa pedagogisessa tiedossa ja toteuttamisessa
 • Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö Merenkurkun alueella mahdollistaa levityksen eri yrityskulttuurien välillä
 • Kehitetään rajat ylittävää alueellista strategiaa korkeakouluopetuksessa tapahtuvaa PDK -koordinointia  varten
 • Projektin osapuolilla on yhteistyöperinne jo aiemmista projekteista, ja tätä yhteistyöperinnettä kehitetään edelleen
@ Copyright - PDK 2013 - Enfold Theme by Kriesi