Linkit

Aikaisemmat projektit ja toiminnot

Projekti 2009-2012
Nordic Knowledge on the web


Yliopistojen välinen yhteistyö Merenkurkun alueella tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesta käytöstä

Raportti 2012 (sve)

PDK

Technological Pedagogical Content Knowledge
TPACK

Royce Kimmons
Video: TPACK in 3 Minutes

UNESCO
ICT Teacher Competency Standards Modules

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia
Verkosto HY:n yliopisto-opettajille, jotka ovat kehittäneet opetustaan

Quality matters program
QM

Academic Partnerships
A Guide to Quality in Online Learning

ITP – International Teachers Programme
International Teachers Programme

@ Copyright - PDK 2013 - Enfold Theme by Kriesi