Pedagoginen Digitaalinen Kompetenssi (PDK)

Projektin tarkoitus on Vaasan ja Uumajan yliopistojen ja korkeakoulujen välisen rajat ylittävän yhteistyön avulla tutkia ja kartoittaa, millainen pedagoginen digitaalinen kompetenssi on nykyään tarpeellista korkealaatuisen opetuksen varmistamiseksi verkko-opetuksessa, korkeakoulutuksessa ja elinkeinoelämässä. Projektin toiminta-aika on 1.4.2013-30.4.2014.

Pedagoginen Digitaalinen Kompetenssi (PDK) on harvoin näkyvä osa koulutusta ja opetusta, vaikka nykyään lähes kaikessa koulutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan tukea.

Pedagogisella digitaalisella kompetenssilla tarkoitetaan opettajan lähestymistapaa ja kykyä suunnitella ja toteuttaa sekä jatkuvasti arvioida ja tarkistaa tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettavaa koulutusta, joka pohjautuu teoriaan, ajankohtaiseen tutkimukseen ja kokemukseen sekä jonka tarkoituksena on parhaalla mahdollisella tavalla luoda hyvä oppimisympäristö.

Toinen määritelmä PDK-käsitteelle on, että opettajan tulee hallita:

Pedagoginen osaaminen

💻

Digitaalinen osaaminen

🎓

Aineosaaminen

PDK-videoita

Mitä on pedagoginen digitaalinen kompetenssi? (sve)
Pedagoginen digitaalinen kompetenssi: Esittely (sve)