Links

Previous projects and activities

Project 2009-2012
Nordic Knowledge on the web


Universitetssamarbetet i Kvarken kring utvecklingen av pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknologi

Rapport 2012

PDC

Technological Pedagogical Content Knowledge
TPACK

UNESCO
ICT Teacher Competency Standards Modules

Helsingfors Universitets Lärarakademi
Nätverk för universitetslärare som utvecklat undervisningen

Quality matters program
QM

Academic Partnerships
A Guide to Quality in Online Learning

@ Copyright - PDK 2013 - Enfold Theme by Kriesi